Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
23 feb 2018

Översynen av stödet för yrkesintroduktions­anställningarna

Lärarnas Riksförbunds ståndpunkt är att även om det krävs speciella insatser med tanke på de omfattande utmaningar som finns på den svenska arbetsmarknaden, är förslaget om att öppna för en arbetsmarknad utan kollektivavtal fel väg att gå.

Lärarnas Riksförbund föreslår följande:

  • Stödet får endast lämnas till arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal om yrkesintroduktion om denne verkar i branscher där ett sådant avtal finns och där det råder brist på arbetskraft enligt Arbetsförmedlingens branschindex.
  • Stödet får lämnas endast under förutsättning att arbetsgivaren intygar att med lön och andra anställningsformer följer kollektivavtal eller är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen. Arbetsförmedlingen bör få i uppdrag att säkerställa detta.
  • Stöd får endast lämnas om den som anges som handledare i lärandeplanen har genomgått Skolverkets handledarutbildning och kan intyga detta.
  • Samtliga arbetsgivare, oavsett om arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal om yrkesintroduktion eller inte, ska lämna en återrapportering var tredje månad till Arbetsförmedlingen som visar att innehåll och omfattning av utbildning eller handledning stämmer överens med vad som angivits i lärandeplanen.
  • YA-delegationen bör få en större roll i tillsyn och uppföljningen av stödet för yrkesintroduktions­anställningar. YA-delegationen bör få i uppdrag att se över och utveckla kontroll­åtgärderna och upparbeta en fungerande uppföljningsprocedur tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Förbundet tillstyrker Översynens övriga förslag.

Remissvaret finns att läsa i sin helhet härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-26 11.33

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll