Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
02 mar 2016

Remissvar avseende framtagande av ny kursplan i svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå och utveckling av nationella delkurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Lärarnas Riksförbund tillstyrker de framtagna kursplanerna med undantag för följande synpunkter:

• I den muntliga delen nämns inte ordet "retorik". Förbundet anser att det är lämpligt att det införs något som kan benämnas "retoriska begrepp och hjälpmedel".

• Förbundet anser att det måste klargöras vilka syften eller perspektiv som avses när det gäller att "analysera skönlitteratur för olika syften"

• I delkurs 3 anser förbundet att ordet "flyt" borde bytas ut mot "ledigt" .

• I delkurs 3 anser förbundet att ordet "begripligt" bör bytas ut mot "förståelig".

Lärarnas Riksförbund har arbetat fram remissvaret i samarbete med ämnesforumet för svenska.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-07 11.34

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll