Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
19 jun 2017

Remissvar gällande Skolverkets förslag till förändringar i styrdokumenten med anledning av regeringsbeslut om nationella IT-strategier - grundsärskolan och specialskolan

Lärarnas Riksförbund vill i huvudsak tillstyrka förändringarna i styrdokumenten.

Förbundet vill framhålla:

  • Att det kommer att krävas fortbildningsinsatser för lärare som kommer att undervisa enligt den förändrade läroplanen.
  • Att det kommer att krävas särskilda fortbildningsinsatser för lärare i matematik som nu förväntas undervisa i programmering, något som traditionellt inte ingått i ämneslärarutbildningen i matematik. Denna fortbildning bör vara nationell och arrangeras av högskolor och universitet på uppdrag av Skolverket.
  • Att det kommer att krävas fortbildningsinsatser även för lärare i teknikämnet som nu får en förskjutning och större tyngd mot digitala verktyg, tjänster, risker och funktioner samt även här programmering. Förbundet kan även konstatera att det utifrån förbundets undersökningar framgår att även lärarstudenter upplever att det finns brister i utbildningen när det gäller digitala verktyg.

Lärarkåren har en ansträngd arbetsbelastning. det är av stor vikt att fortbildningsinsatserna genomförs på ett sådant sätt att det inte påverkar lärarnas arbetsbelastning och därmed eleverna negativt.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-28 14.09

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll