Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
30 nov 2015

Research quality evaluation in Sweden - FOKUS rörande modell för resursfördelning till universitet och högskolor

Lärarnas Riksförbund anser att många av de mål som Vetenskapsrådet anser sig kunna uppnå med det nya systemet är eftersträvansvärda, men att modellen både är för krånglig och dyr.

Det finns vissa problem med resursfördelningssystemet som det ser ut idag. Lärarnas Riksförbund anser att det krävs en tydligare fördelning av forskningsanslagen utifrån antalet utbildningsplatser.

Den kvalitetsökning som genomförandet av FOKUS potentiellt skulle kunna innebära måste ställas i relation till både kostnadsökningen som systemet medför, samt den tidsåtgång som systemet kommer kräva av anställda på lärosätena och granskare. Istället för att implementera ett nytt fördelningssystem som är både dyrt och krångligt bör mer tid och pengar läggas på att förbättra det system som redan används.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12 14.25

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll