Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
29 feb 2008

Resurser för kvalitet

Lärarnas Riksförbund ställer sig i stort sett positivt till utredarens förslag. Detta gäller såväl de strukturella som de ekonomiska förslagen.
Vår uppfattning är att högskolan, och inte minst lärarutbildningen, skulle tjäna på en tydligare specialisering och ett utökat samarbete mellan olika lärosäten. I samband med att lärarutbildningens struktur ses över krävs en tydligare specialisering för att stärka kvaliteten och därmed utbildningens rykte och förmåga att locka de bäst lämpade till läraryrket.

Vår förhoppning är att man i beslutet om en ny lärarutbildning också tydliggör vilka lärosäten som ges ansvar för att utbilda lärare av olika kategorier. Lärarnas Riksförbund förutsätter att dessa lärosäten ges de resurser som krävs för att kunna tillhandahålla lärarutbildning av högsta kvalitet och att skolans försörjning av behöriga lärare i alla ämnen garanteras.

I vårt yttrande väljer vi att fokusera på de förslag som enligt vår uppfattning mest kommer att påverka förutsättningarna för lärarutbildningarnas fortsatta kvalitetsutveckling.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 16.06

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll