Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
18 nov 2010

Spetsutbildning inom grundskolan

Lärarnas Riksförbund tillstyrker den föreslagna försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan.

Särskilda synpunkter på förslaget


Lärarnas Riksförbund är av den bestämda uppfattningen att Sverige inte bara ska dela ut nobelpriset utan även få nobelpriset. Vi har vid flera tillfällen betonat vikten av att alla elever ska få rätt att utveckla sin fulla potential i grundskolan.

För att optimera kunskapsutvecklingen i grundskolan bör lektorstjänster inrättas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Genom en nära anknytning till forskningen kan undervisningen utvecklas så att både elever med gynnsamma och mindre gynnsamma förutsättningar kan prestera bättre, utan speciallösningar.

Lärarnas Riksförbund anser att det finns behov av att inrätta spetsutbildningar i fler ämnen och i samtliga kommuner. Efter utvärdering och förändring utifrån utvärderingen bör försöksverksamheten skyndsamt övergå till reguljär verksamhet.

Remissvaret avser förslaget om inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan (U2010/4818/S).

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 16.06

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll