Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
14 jan 2013

Statligt stöd vid korttidsarbete

Lärarnas Riksförbunds synpunkter på remissen Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser (Ds 2012:15)

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Förbundet lämnar synpunkter endast på den del av förslaget som berör undantaget i eventuell lagstiftning.

Detta förslag innebär att verksamhet som bedrivs av stat, kommun eller landsting inte ska kunna få statligt stöd för korttidsarbete. Inte heller privat driven verksamhet som i huvudsak (mer än 50 %) bekostas av allmänna medel ska kunna få del av stödet.

Lärarnas Riksförbund anser att att det är av yttersta vikt att en eventuell lagstiftning om statligt stöd vid korttidsarbete beaktar alla risker för oegentligheter i sammanhanget.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 16.06

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll