Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
21 dec 2015

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Lärarnas Riksförbund välkomnar att staten genomför en satsning på höjda lärarlöner. Det är långt kvar till att lärares löner är i nivå med jämförbara grupper, men denna satsning är ett steg på vägen.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:

  • Att lönesatsningen genomförs.
  • Att Skolverket administrerar satsningen.
  • De kriterier som ligger till grund för löneökningarna. Förbundet har dock synpunkter på de kommentarer som kompletterar kriterierna.

Lärarnas Riksförbund avstyrker

  • Att andra personalkategorier än lärare och förskollärare i förskoleklass, lärare i grundskola (inklusive fritidshem), grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola omfattas av satsningen. Ifall regeringen trots detta avser att öppna upp för andra grupper finns ingen orsak att utelämna lärare i till exempel vuxenutbildning och svenska för invandrare samt studie och yrkesvägledare.
  • Den föreslagna regleringen av medellöneökning. Förbundet anser i stället att de individuella löneökningarna för lärarna ska kunna variera mellan 3 500 och ett lägre belopp än det föreslagna 2 500 kr, vilket skulle kunna medföra att ett större antal lärare kan komma i fråga för löneökning. 

Lärarnas Riksförbund kräver att:

  • Genomförandeprocessen hos respektive huvudman ska hanteras i sedvanlig ordning enligt MBL.
  • Regeringen snarast återkommer med förslag på hur lönesatsningar för andra grupper kan utformas. Förbundet vill betona vikten av att studie- och yrkesvägledare och lärare i vuxenutbildningen stärks lönemässigt som grupp och individuellt ges möjlighet till en god löneutveckling.
  • Huvudmännen följer regeringens avsikt, att löneökningarna ska vara tills vidare och utgöra fast kontant lön.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-31 08.58

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll