Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
08 jan 2013

Statsbidrag för matematikhandledare och matematiklärare

Synpunkter på Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för matematikhandledare och matematiklärare

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med
synpunkter på rubricerad remiss från Skolverket.

Förbundet anser att matematiklyftet har förutsättningar för
att skapa ett berikande kollegialt lärande matematiklärare emellan, något som i förlängningen bör gynna elevernas måluppfyllelse.

Skolverket gör bedömningen att en lärare som utses till
matematikhandledare behöver en nedsättning om 20 procent av arbetstiden. Lärarnas Riksförbund vill påpeka vikten av att det måste gälla en nedsättning om 20 procent av den reglerade arbetstiden, inklusive motsvarande nedsättning av lärarens undervisning.

De förslag som finns i remisspromemorian är för löst hållna och därmed alltför öppna för stora tolkningsvariationer. En tydligare kravspecifikation på praktiskt användbara kriterier för vad som ska anses som en skicklig matematiklärare måste presenteras.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 16.06

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll