Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
09 dec 2010

Synpunkter på betänkandet om romers rätt

Lärarnas Riksförbund instämmer i att romer fullt ut ska kunna vara delaktiga i det svenska samhällslivet, skolan och arbetslivet. Detta gäller dock för alla minoriteter såväl de nationellt erkända som andra.

Avseende förslagen i avsnittet Rätt till utbildning menar förbundet att detta borde kunna tillgodoses under gällande lagstiftning och om så inte är fallet bör hela lagstiftningen ses över och inte endast villkoren för en av våra nationella minoriteter.

Lärarnas Riksförbund uppfattar att skolorna, skolhuvudmännen, skolinspektionen och så vidare har redan de uppdrag som föreslås i betänkandet. Dock är efterlevnaden otillräcklig men det gäller inte enbart romer utan även andra individer och grupper av individer.

Förbundet anser att ett ökat statligt ansvarstagande för skolans finansiering är den lösning som borde ligga närmast till hands för att åstadkomma en mer likvärdig skola för alla.

Synpunkterna avser förslaget SOU 2010:55, Romers rätt - en strategi för romer i Sverige.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-22 15.35

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll