Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
24 feb 2015

Synpunkter på delning av förordning om nationella prov i grundskolan

Lärarnas Riksförbund har ombetts inkomma med synpunkter på rubricerad delning av förordning.

Förbundet delar inte Utbildningsdepartementets bedömning att det inte krävs en konsekvensutredning för att genomföra den föreslagna förändringen. Med anledning av att nämnda utredning saknas kan inte förbundet ta ställning till den föreslagna revideringen av skolförordningen.

Att minska lärarnas arbetsbelastning är en viktig fråga för förbundet. Detta skulle kunna ske genom ett helhetsgrepp om de nationella proven, där provhanteringen och konstruktionen kartläggs, samt att förslag lämnas på hur de nationella proven skulle kunna utformas för att minska arbetsbelastningen. Det skulle kunna ske via central rättning och digitalisering av stora delar.

Förslaget om att göra de nationella proven i naturorienterade och samhällsorienterande ämnena frivilliga i årskurs 6 för huvudmännen, riskerar att bidra till att skolan blir mindre likvärdig. Likvärdighet skapas inte genom flexibilitet på det sätt som remissen föreslår.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Bo Jansson
Förbundsordförande

Andreas Mörck
Utredningschef

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2015-03-09 16.26

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll