Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
01 mar 2017

Synpunkter på remissen "Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor", SOU 2016:66, från Skolkostnadsutredningen

Lärarnas Riksförbunds mening är att det inte föreligger någon anledning till att gå vidare med förslagen i denna utredning före det att Skolkommissionen avlämnat sitt slutbetänkande. Det ska dock understrykas att huvudförslagen, trots det ovan sagda, går i rätt riktning.

Lärarnas Riksförbund har tagit fram en modell för skolans finansiering och resursfördelning som innebär att staten till fullo tar över detta ansvar. Så länge detta inte skett genomsyrar denna inriktning förbundets synpunkter på olika utredningsförslag, så även föreliggande förslag. Detta för att likvärdigheten ska kunna stärkas så mycket som möjligt, även i ett system där staten inte tar det fulla ansvaret för skolan.

Förbundet tillstyrker:

  • Inrättandet av strukturbelopp i bidragsberäkningen
  • Att särskilda kostnader för det kommunala ansvaret specificeras
  • Att kommunen tvingas specificera sina faktiska administrativa kostnader för skolan och att detta underlag används när beräkning av skolpeng görs
  • Att skolkostnader ska anges på enhetsnivå

Förbundet avstyrker:

  • Att kommunerna själva ska få bestämma hur stor del av resurserna som ska läggas inom strukturresursen
  • Att en friskola vid det så kallade avstämningsbeslutet inte ska behöva betala tillbaka pengar till kommunen i de fall skolan överkompenseras

Förbundet underkänner

  • Resonemang och förslag som handlar om tillståndsprocessen för fristående skolor, liksom de delar som handlar om antagningen av elever till fristående skolor

Förbundet föreslår

  • Grunderna för uträkning av strukturbelopp bör vara nationellt framtagna, bygga på socioekonomiska parametrar och obligatoriska. Varje enskild kommun ska inte kunna välja vilka faktorer/parametrar man tycker ska ingå i beräkningen. Likvärdigheten måste garanteras nationellt.
  • Staten måste fastställa en nivå för hur stor andel av resurserna som ska användas inom ramen för strukturberäkningen.
  • Skolvalssystemet behöver moderniseras. Gemensam administration och antagning bör inrättas för offentligdrivna och fristående skolor. Likaså bör valfriheten begränsas till att som huvudregel gälla förskoleklassen/årskurs1, stadieövergångarna och till gymnasieskolan.

Läs förbundets särskilda synpunkter i remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-23 08.59

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll