Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
06 mar 2017

Synpunkter på remissen För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1

Att utredningens förslag hanteras tillsammans med Skolkommissionens slutbetänkande och att kommande myndighetsöversyn inom utbildnings­området utgår från de regionala behov som lyfts i föreliggande utredning.

Det är förvånande att en samlande utredning om landsbygdens framtid inte i någon utsträckning berör det som kanske är den
viktigaste förutsättningen för en levande landsbygd, nämligen en likvärdig skola. Håller inte skolan hög kvalitet överallt i landet, finner många föräldrar det nog för gott att lämna landsbygden för barnens skull. För små kommuner är ansvaret för skolan uppenbarligen ett stort åtagande.

Lärarnas Riksförbund förespråkar en modell där staten tar
över huvudansvaret för de skolor som idag är kommunala, och där staten också sköter finansiering och resurstilldelning till alla skolor, oavsett huvudman. Tanken är att tydligare styrning, med mer beaktande av elevers olika socioekonomiska förutsättningar, kraftigt ska förbättra förutsättningarna för skolor i till exempel idag miss­gynnade förortsområden och glesbygd. Grunden för ett samman­hållet Sverige läggs nämligen i skolan.

När det gäller utbildning berör utredningen endast delarna
kompetens­utveckling/försörjning och utbildning för vuxna. Detta är självfallet viktiga områden. Även här skulle förbundets modell för ett tydligare statlig ansvar tjäna som utgångspunkt för framåtsyftande diskussioner och beslut. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen (inklusive Yrkeshögskolan) behöver ett tydligt regionalt ansvar, oavsett vem som eventuellt är huvudman. Frågor som har att göra med arbetsmarknaden och dimensionering av gymnasie- och
vuxenutbildning och dimensionering och tillgänglighet till den högre
utbildningen hänger ihop och måste hanteras sammanhållet.

Läs remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-27 14.05

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll