Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
18 nov 2013

Synpunkter på remissen Friskolorna i samhället

Lärarnas Riksförbund förespråkar ett annat styr- och finansieringssystem för skolan, som på ett bättre sätt skulle lösa de problem som friskolekommitténs förslag vill lösa.

Sammanfattande synpunkter

Förbundet ser med oro på den växande byråkrati och regelflora som krävs för att försöka få ett ytterst splittrat och osammanhängande skolsystem att hänga ihop. Flera av kommitténs synpunkter är både rimliga och nödvändiga med beaktande av just detta splittrade system och den struktur vi har i dagsläget, och som kommittén via direktiven är tillsatt att värna.

Lärarnas Riksförbund förespråkar ett annat styr- och finansieringssystem för skolan, som på ett bättre sätt skulle lösa de problem som Friskolekommitténs förslag vill lösa. Förbundet kommer därför att kommentera kommitténs förslag utifrån de förutsättningar som uppdraget utgår ifrån.

Konsekvensutredning

Kommitténs förslag får till konsekvens att den statliga byråkratin för att inspektera och kontrollera skolor växer. Resultatet av den utbildningspolitik som sammantaget förts under de senaste 20-25 åren har skapat en enorm byråkrati, både på kommunal och statlig nivå, rakt i motsats till många av de intentioner som legat till grund för de skolpolitiska besluten.

Friskolekommittén lägger ytterligare sten på bördan, men till viss del är detta nödvändigt utifrån de direktiv som kommittén arbetat efter. Det är till och med så att kommittén med stor sannolikhet underskattar de administrativa och byråkratiska konsekvenserna av de olika förslagen. Till detta ska läggas att flera av de förslag som kan medföra kostnadsökningar hänskjuts till andra pågående utredningar.

Lärarnas Riksförbunds generella bedömning är att konsekvenserna vad gäller kostnadsökningar till följd av utredningens förslag är kraftigt underskattade.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-07 12.22

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll