Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
21 maj 2018

Synpunkter på remissen: Myndig­het­s­gemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU2018:10)

Då den statliga indelningsutredningen uttryckligen inte inkluderat skolmyndig­heterna i arbetet, med hänvisning till annan pågående utredning, har
Lärarnas Riksförbund ett fåtal generella synpunkter.

När beslut fattas om en ny regional indelning av statliga myndigheter är det givetvis av fördel att även skolans myndigheter inkluderas i beslutet. Det är däremot inte nödvändigt att skolmyndigheterna fördelas endast enligt den struktur som föreliggande utredning föreslår, alltså på sex regioner. Beroende på hur utredningen om organisationsöversyn av de statliga skolmyndigheterna (direktiv 2017:37) resonerar kring skolans och huvudmännens behov av statlig närvaro kan det tänkas att indelningen av den statliga skoladminis­tration­en sker efter mindre geografiska områden. Dessa skulle ändå kunna vara knutna till de respektive sex regionerna. Även utredningen om planering och dimensionering av gymnasieskolan (direktiv 2018:17) är relevant att beakta i samband med eventuellt belut.

Lärarnas Riksförbund återkommer i denna fråga när organisations­översynen av de statliga skolmyndigheterna är färdig.

Läs remissvaret i sin helhet härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-03 13.39

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll