Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
03 okt 2016

Synpunkter på remissen "Regional indelning - tre nya län", SOU 2016:48

Lärarnas Riksförbund föreslår att:

  • Indelnings kommittén bör inbegripa grund- och gymnasieskolan i den slutliga analysen av medborgares och näringslivets behov av likvärdig, kvalitativ och effektiv utbildning
  • Detta bör göras i samband med förslag om nya länsstyrelser och deras uppgift. Det är i denna del av kommittéuppdraget som skolanalysen hör hemma.

Förbundet väljer att i huvudsak koncentrera synpunkterna till aspekter som rör skolan som verksamhet och organisation, kopplat till det uppdrag kommittén har.

Indelningskommitténs inriktningsarbete med förslag till färre men starkare regionala institutioner finner förbundet riktig.

Lärarnas Riksförbund vill påpeka vikten av att Indelningskommittén inför sitt slutbetänkande nogsamt följer Skolkommissionens arbete. Det vore högst rimligt att Indelningskommittén öppnar för att på ett övergripande plan även belysa skolans behov i slutbetänkandet. I delbetänkandet nämns inte skolan, trots direktivens skrivning om medborgarnas och näringslivets behov rörande bland annat utbildning.

Lärarnas Riksförbund har sedan 2008 aktivt arbetat för en förändring av ansvarsfördelningen mellan stat och kommun gällande skolan. I detta arbete har förbundet hävdat avsaknaden av en statlig regional nivå med tydliga kvalitetsgaranterade uppgifter, såsom resursfördelning, kompetensförsörjning, dimensionering etc. Detta oavsett om själva huvudmannaskapet för skolan övergår i statlig regi eller förblir kommunalt.

Trots lydelserna i kommitténs direktiv anser förbundet att kommissionen svårligen kan undvika att hantera ansvarsfördelningen inom skolans område, givet det tydliga arbete i denna riktning som bedrivs av Skolkommissionen, samt det politiska tryck som finns på att genomföra långtgående förändringar i skolans organisation.

Läs remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-23 08.45

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll