Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
29 apr 2013

Synpunkter på remissen Skolverkets förslag till nya allmänna råd med kommentarer om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan


Lärarnas Riksförbunds generella hållning är att det förslag Skolverket utarbetat håller mycket hög kvalitet och därmed bidrar till att rutinerna kring mottagandet i grundsärskolan och gymnasiesärskolan blir mer enhetliga, trots den komplexitet som omgärdar hela processen kring mottagandet i dessa skolformer.

Av den anledningen har förbundet endast ett fåtal synpunkter att delge.

  • De allmänna råden bör förtydliga vilka rutiner som ska iakttagas vid övergången mellan förskola/förskoleklass och grundskola när det gäller elever som eventuellt tillhör grundsärskolans målgrupp. Att det ska finnas en kommunikation mellan skolformerna bör framgå i dokumentet.
  • Den pedagogiska utredningen, som utgör en av flera delar i bedömningen om en elev tillhör målgruppen för grund- eller gymnasiesärskolan, måste genomföras av legitimerade lärare och speciallärare/specialpedagoger.
  • Det är av stor vikt att de allmänna råden på ett tydligare sätt rekommenderar att beslut om mottagande ska ske på central nivå hos huvudmannen, inte på delegation till rektorer. Det finns en risk att ekonomiska intressen på enskilda skolenheter kan skymma vad som är bäst för eleven.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 16.06

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll