Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
15 jun 2018

Synpunkter på remiss­promemorian: Behörighet att undervisa i specialskola

Förbundet avstyrker remissen i dess helhet.

Lärarnas Riksförbund anser att undervisningen i specialskolan för närvarande inte kan bedrivas med den kompetens som regelverket föreskriver kan lösningen inte vara att lätta på regelverket, särskilt inte när de gäller några av de mest utsatta elevgrupperna i skolan.

Istället föreslår förbundet att regeringen gör en fullständig analys av tillgången på speciallärare i skolväsendet, samt analys med tillhörande översyn av speciallärarutbildningen i syfte att säkerställa utbudet av rätt kompetens. Det råder generell brist på speciallärare och förbundet har tidigare förespråkat att utbildningen till special­pedagog ska upphöra och resurserna koncentreras till special­lärarutbildningen, då det just är speciallärare som skolan som specialskolan är i behov av.

Vidare vet vi också att löneläget i specialskolan är lägre än i kommunala skolor, vilket kan delförklara svårigheten att rekrytera kompetens. Dessutom är det tydligt att arbetsgivare/stat mer riktat måste arbeta med incitament för att få speciallärare med rätt utbildning för specialskolan. Förslaget att låta döva, hörselnedsatta och/eller språkstörda elever få undervisning av speciallärare
utan kompetens i teckenspråk är uppseendeväckande. Detta är en utsatt grupp som trots funktionsnedsättning har mycket goda förutsättningar att lyckas väl i skolan. Istället måste, som ovan nämnts, arbetsgivare och utbildningsanordnare tillse att rätt kompetens finns.

Det förtjänar att nämnas att dagens skollagstiftning tillåter tillsvidare­anställning av lärare utan rätt kompetens, bara läraren har legitimation. Det är sedan upp till arbetsgivaren att utarbeta en plan för hur läraren ska användas i undervisningen och hur fortbildningen ska se ut.

Lärarnas Riksförbund utgår ifrån att detta remissförslag inte går vidare förrän en fullständig analys är gjord och andra vägar aktivt prövats. Förbundet samverkar gärna med staten ifråga om att finna hållbara lösningar för hur specialskolans elever ska kunna undervisas av speciallärare med rätt kompetens.

Läs remissvaret i sin helhet härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.59

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll