Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
29 maj 2017

Synpunkter på remisspromemorian Möjligheter att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget om en tillfällig lag som möjliggör för kommuner att avsätta en kvot. Istället bör frågan hanteras i samband med Skolkommissionens förslag.

Förbundet instämmer i de intentioner som ligger bakom remisspromemorians förslag. Det är mycket allvarligt att likvärdigheten i den svenska skolan fortsätter att sjunka, vilket den senaste PISA-undersökningen visade, liksom att skolorna blivit mer homogena i sin elevsammansättning, inte minst när det gäller uppdelning mellan elever av svensk och utländsk bakgrund, något Skolverket påpekat i ett flertal rapporter. Den ökande betydelsen av vilken skola en elev går i för resultaten hänger delvis ihop med detta.

Förbundet anser att en rad strukturella problem ligger bakom den negativa utvecklingen. Det handlar givetvis om bostadssegregationen, men också om skoltypiska problem som svag kompensatorisk resursfördelning, bristande planering från kommunens sida och en valfrihetsreform med tydligt negativa konsekvenser. Särskilt känslig är frågan kopplad till det så kallade fria skolvalet.

Förbundet avstyrker förslaget med hänvisning till den kommande Skolkommissionens förslag, det bristfälliga underlaget och den obefintliga effekt förslaget skulle få. Om förslaget alls ska kunna få någon effekt krävs nämligen ett obligatoriskt skolval (så som det är formulerat i Skolkommissionens slutbetänkande) i kombination med att placeringar även kan göras utanför en tänkt valblankett.

 

Läs remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-27 08.42

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll