Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
07 feb 2018

Synpunkter på Skolverkets remiss gällande stadie­indelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och tecken­språk för hörande

Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag i sin helhet.

Kursplanerna och centralt innehåll för respektive stadier har en rimlig progression i förhållande till de redan befintliga skrivningarna. Den kritik som finns kring hur progression formuleras i kursplanerna (kunskapskraven för de respektive betygsstegen) gäller även för moderna språk, men den kritiken ryms inom en större diskussion kring formuleringarna i kursplanerna generelllt.

Förbundet vill dock anföra ett antal tillägg/reservationer som har med förbundets arbete med moderna språk att göra.

  • Moderna språk bör bli ett obligatoriskt ämne i grundskolan, vilket bland annat innebär att möjligheten att välja moderna språk genom elevens val bör försvinna, liksom alternativet SvEn.
  • Elever som läser modersmål bör kunna få detta likställt med moderna språk, vilket innebär att modersmålsämnet uppvärderas.

 Remissvaret finns att läsa i sin helhet härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-05 15.34

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll