Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
07 feb 2018

Synpunkter på Skolverkets remiss gällande stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan respektive sameskolan, samt föreskrifter om grundsärskolans kursplaner samt kunskapskrav för årskurs 3 i grundsärskolan

Förbundet tillstyrker förslaget om en stadieindelad timplan för berörda skolformer.

Förbundet vill börja med att påpeka det problematiska med extremt korta remisstider. I detta fall har det inte varit möjligt för förbundet att etablera fokusgrupper för berörda lärarkategorier i syfte att genomlysa alla aspekter av remissen. Därför blir remissvaret med nödvändighet kort och principiellt.

Det är av stor vikt att eleverna i de berörda skolformerna försäkras om tillräcklig undervisningstid i de respektive ämnena och Skolverkets förslag innebär ett viktigt steg i den riktningen. Framförallt inom särskolan blir förändringarna mycket påtagliga. Förbundet litar här till fullo att Skolverket inhämtat tillräckliga synpunkter från yrkesaktiva lärare i särskolan.

Det fåtal lärare som LR varit i kontakt med angående timfördelningen mellan stadierna i särskolan förvånas över att inte fler timmar i svenska eller svenska som andra språk förläggs till lågstadiet. Likaså att timmarna för elevens val alls finns kvar. Ofta handlar det i särskolan inte om något regelrätt val från elevens sida,
utan läraren styr i stor utsträckning.

 Remissvaret finns att läsa i sin helhet härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-20 11.28

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll