Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
16 maj 2017

Synpunkter på Skolverkets utkast till förtydligade läroplaner samt konsekvensbeskrivning

Lärarnas Riksförbund instämmer i Skolverkets bedömning att en justering av formuleringarna i skollagen torde vara betydligt mer effektiva och ändamålsenliga än att förändra en redan väl formulerad läroplan på området.

Förbundet har inget särskilt att erinra gällande förslaget. Jämställdhet mellan könen är en viktig fråga, men det bör som huvudregel åligga rektor och lärare att avgöra hur undervisningen ska organiseras. Därför anser förbundet att det till exempel är problematiskt med religiösa friskolor, där andra aspekter än pedagogiska kan styra gruppindelningen. Detta har vi sett flera exempel på.

Försök att göra läroplanen könlös avstyrker förbundet.

 

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-17 10.55

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll