Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
07 okt 2013

Tid för undervisning, Ds 2013:50

Lärarnas Riksförbund tillstyrker inriktningen i de förslag som presenteras i remisspromemorian. Det är viktigt att en omfördelning av tid och energi görs till förmån för att öka kvaliteten i undervisningen och på faktiska stödinsatser, på bekostnad av mängden dokumentation.

Lärarnas vardag underlättas om smärre åtgärder kan ges i klassrummet direkt, utan omvägen via utredning och åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen har hittills vållat stora bekymmer ute på skolorna då rutinerna för dessa fungerat bristfälligt, samt att de positiva effekter som rimligen borde förknippas med införandet av åtgärdsprogram uteblivit.

Förbundet har svårt att följa resonemangen kring den tänkta arbetsgången om att åtgärdsprogram ska utarbetas efter det att signaler om överklaganden är att vänta. Att ett åtgärdsprogram ska kunna upprättas retroaktivt, så som formuleringarna på sidan 97 i promemorian antyder, är inte godtagbart ur ett verksamhetsmässigt eller juridiskt perspektiv. Här måste förslaget om överklagande tydligt ta sin utgångspunkt i rektors beslut om särskilt stöd. Det är viktigt att detta blir tydligt formulerat då intentionen i förslaget, enligt förbundets bedömning, kan få positiva effekter på lärarnas arbetssituation.

Läs hela remissen inklusive de synpunkter som Lärarnas Riksförbund önskar framföra att beakta till slutbetänkandet.


 

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 16.06

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll