Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
27 mar 2017

Upphäva allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Yttrande över förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10)

Lärarnas Riksförbund har inget att invända emot att det allmänna rådet om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling upphävs.

Förbundet gör bedömningen att det finns ett stort behov av stöd och vägledning och att Skolverket därför så skyndsamt som möjligt bör ersätta de upphävda råden med nya. Skolverket måste också tydligt informera om varför råden upphävs och tillse att nödvändig information och viss vägledning ändå finns att tillgå på myndighetens webbplats.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-27 07.54

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll