Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
29 aug 2013

Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35)

Lärarnas Riksförbund har valt att lämna synpunkter på promemorian Vägval för premiepensionen.

Generella synpunkter på promemorians vägval

Lärarnas Riksförbund vill inledningsvis betona vikten av långsiktighet i pensionssystemet, de ändringar som genomförs måste vara väl genomtänkta och långsiktigt hållbara.

Förbundet anser att hela systemet med premiepension starkt kan ifrågasättas. Utredningen konstaterar att premiepensionsdelen kommer att spela en betydligt större roll för 50-talister och yngre. Frågan är hur rimligt det är att alla individer oavsett utbildning och intresse ska förväntas ta detta ansvar när uppgiften troligen sköts bäst av dem som är experter på området.

Premiepensionens betydelse för hela pensionen kommer att bli allt större framöver. Därför är det med oro Lärarnas Riksförbund konstaterar att enbart ett fåtal individer överblickar valfrihetens möjligheter och risker, där sannolikt en väldigt låg andel av ”pensionsspararna” kan göra rationella investeringsbeslut. 

Lärarnas Riksförbund förordar därför alternativ 2 som innebär en begränsad valfrihet.


För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 16.06

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll