Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
15 apr 2013

Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. Förbundet begränsar sig till att lämna generella synpunkter.


Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. Förbundet begränsar sig till att lämna generella synpunkter.

Generella synpunkter på regeringens förslag

Lärarnas Riksförbund delar regeringens syn, att det är av stor vikt att finna lösningar som sänker jämviktsarbetslösheten och ökar den varaktiga sysselsättningen, särskilt för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Det är oacceptabelt att ungdomsarbetslösheten är så hög i Sverige.

Förbundet anser emellertid att regeringens förslag att införa lönesubventioner och handledarstöd till en begränsad grupp arbetsgivare inom vissa branscher som tecknar yrkesintroduktionsavtal riskerar att bli en alltför kortsiktig och trubbig insats för att effektivt och långsiktigt sänka jämviktsarbetslösheten.


För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan





Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 16.06

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Dokument för nedladdning