Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
24 sep 2018

Yttrande angående Utbildnings­departementets
promemoria: Statens Skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga person­upp­gifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att Skolverket ska få behandla känsliga personuppgifter som rör hälsa för elever inom skolformerna grund­särskola, specialskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker även förslaget att Statens statistiska centralbyrå (SCB) ska få behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över folkhögskolan.

Ur Lärarnas Riksförbunds synvinkel är det viktigt att de studerandes
integritet respekteras och bevaras, samtidigt som det också är nödvändigt att försäkra sig om att erhållna medel kommit dessa studerande till godo på bästa sätt. Det drabbar givetvis den enskilde studerande om ett behov har identifierats och medel betalats ut men anpassningsåtgärder sedan uteblir, helt eller delvis, alternativt fallerar. Av den anledningen tillstyrker förbundet förslaget att SCB ska få behandla känsliga personuppgifter i uppföljningssyfte.

Läs remissvaret i sin helhet härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-06 10.22

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll