Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
07 jan 2016

Yttrande Mål och myndighet - En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslagen som presenteras i remissen men anser att de måste bli mer konkreta för att verkligen kunna få en faktisk påverkan på jämställdheten. Detta gäller alla förslag som presenteras men i synnerhet delmål 3. Lärarnas Riksförbund tillstyrker att en jämställd utbildning ska finnas med som ett eget delmål men att det måste bli mer specifikt. Därför anser förbundet att förslaget ska remitteras för vidare beredning.

Skolan är essentiell för jämställdheten

Lärarnas Riksförbund anser precis som utredningen uttrycker att skolan har en viktig uppgift när det kommer till att motverka traditionella könsmönster och för att aktivt främja jämställdhet. Utbildning är även centralt för att kvinnor och män ska kunna nå ekonomisk jämställdhet eftersom en könssegregerad arbetsmarknad hänger ihop med könssegregerade studieval. Ett jämställt och likvärdigt samhälle börjar i en jämställd och likvärdig skola.

Sammanhållen styrning av jämställdhetspolitiska insatser

För att stärka likvärdigheten och jämställdheten i svensk skola anser Lärarnas Riksförbund att staten måste ta ett större ansvar. Förbundet anser att staten på ett mer effektivt och enhetligt sätt skulle kunna stärka jämställdheten och likvärdigheten i utbildningen i grund- och gymnasieskolan, än vad enskilda kommuner kan göra.

Jämställd utbildning som eget delmål

Lärarnas Riksförbund stödjer utredningens förslag om att införa jämställd utbildning som ett eget delmål för jämställdhetspolitiken och att utbildningens egenvärde därmed betonas. Däremot tycker förbundet att målet inte är tillräckligt specifikt formulerat.

Införandet av en jämställdhetsmyndighet

Lärarnas Riksförbund motsätter sig inte ett införande av en jämställdhetsmyndighet men anser att det är viktigt att det, som utredningen föreslår, ska vara skolmyndigheterna som hanterar uppdrag om jämställdhet i skolan.

 

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-10 10.38

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll