Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
01 feb 2017

Yttrande över betänkande av utredningen Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Lärarnas Riksförbund kan idag konstatera att cirka 15 procent av förbundets yrkesverksamma medlemmar har sina anställningar inom friskolesektorn. Förbundet har ett antal praktiska erfarenheter och exempel på problematiken när medlem lämnar en offentlig anställning för att påbörja en privat sådan.

Förbundet välkomnar således förslagen i betänkandet som på ett sätt belyser det allt mer växande behovet av att stärka skyddet för samtliga privatanställda inom skolans värld.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker

  • Att offentlighetsprincipen ska införas i offentligt finansierad, privat utförd välfärd och att enskilda juridiska personer som driver sådan verksamhet med vissa undantag ska jämställas med myndigheter vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen.
  • Att anställda och uppdragstagare i offentligt finansierade, privat utförda välfärdsverksamheter ska omfattas av meddelarskydd.
  • Att Arkivlagen görs tillämplig på arkiven hos enskilda juridiska personer som driver offentligt finansierad välfärd.

Läs remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-23 10.25

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll