Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
14 aug 2017

Yttrande över betänkandet Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)

Förbundet instämmer i behovet av nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö. Det är likaså viktigt att den förda politiken på arbetsmiljörådet utvärderas av en fristående myndighet.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker också i huvudsak de förslag om verksamhetens inriktning som lämnas i betänkandets femte kapitel.

Förbundet anser det dock olyckligt att betona att tyngdpunkten ska ligga på arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher och arbetsplatser. Däremot kan det finnas skäl att titta på hur kvinnor och män påverkas olika trots liknande arbetsuppgifter. Förbundet anser också att det finns ett behov av att särskilt fokusera på skillnader i arbetsmiljö i offentlig och privat sektor.

Förbundet har i övrigt inga invändningar mot förslagen i betänkandet.

Bakgrunden till förbundets ställningstaganden går att läsa i remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-24 15.35

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll