Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
25 sep 2017

Yttrande över betänkandet ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet”, SOU 2017:54

En långsiktig reformering av skolsystemet det enda riktiga. Det handlar om att staten måste ta ett betydligt större ansvar för skolan, samt att etableringsrätten och valfrihetssystemet måste ses över i grunden. Ett första steg är att genomföra de förslag som skolkommissionen (SOU 2017:35) presenterat. Arbetet med detta bör påskyndas.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:

• Att låta statsbidraget för lovskola fortsätta utgå för samtliga elever som deltar i undervisningen.


• Att införa möjlighet till så kallad anpassad timplan, som komplement till övriga stödåtgärder.


• Rätt till studiehandledning på modersmålet för elever i årskurserna 7–9, men endast under förutsättning att den rätten kan omsättas i praktisk handling. Detta ser inte förbundet i dagsläget. Förslaget tillstyrks trots det i syfte att tvinga fram lösningar som gör att alla elever, även i andra årskurser och skolformer, i behov av studiehandledning på modersmålet också får det.


• Att en utredning tillsätts om svenska och svenska som andraspråk, i syfte att se hur kursplanerna i framförallt svenska som andraspråk ska kunna anpassas till elever som är nybörjare i svenska.


• Att ge Skolverket i uppdrag att ta fram ett bedömningsstöd för alfabetisering.


• Att nyanlända elever ska få en individuell studieplan.


• Att nyinvandrade ungdomar, om synnerliga skäl föreligger, får gå program-inriktat individuellt val, trots att godkänt betyg inte finns i svenska eller svenska som andraspråk.


• Att ensamkommande barn och ungdomar får rätt till modersmålsundervisning.

Lärarnas Riksförbund avstyrker:

• Att betygssteget F slopas för nyanlända i årskurserna 7–9 och ersätts med skriftligt omdöme.


• Att nationellt bedömningsstöd för kunskapsutveckling som ligger under de krav som motsvarar betyget E inrättas.

Läs remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-24 12.49

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll