Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
21 dec 2016

Yttrande över betänkandet Genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)

Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till förslaget i sin helhet.

Förbundet bejakar införandet av lagen då det stärker arbetstagarens rätt. Direktivet kommer att innebära att centrala parter måste förhålla sig till de ramar som lagen ställer upp vid avtalsförhandlingar. Det går därför inte att teckna kollektivavtal som har ett sämre skydd än direktivets. Förbundet kan inte se att dessa ramar försämrar parternas ansvar och möjlighet att teckna kollektivavtal gällande tjänstepension. Det är Lärarnas Riksförbunds uppfattning att inga av de avtal som idag omfattar våra medlemmar står i strid mot direktivet, vilket innebär att införandet inte påverkar redan existerande avtal.

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Text

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-21 11.32

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll