Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
14 jan 2014

Yttrande över betänkandet Lättläst

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet Lättläst (SOU2013:58).

 

Förbundet instämmer i förslaget om ändrad verksamhetsform och noterar att regeringen i uppdraget uppger att myndighetsformen bör vara huvudregeln för statlig verksamhet. Lärarnas Riksförbund kan konstatera att denna hållning inte återfinns i det nyss framlagda förslaget om att vissa högskolor och universitet bör kunna överlåtas till stiftelser.

Lärarnas Riksförbund vill med det ovan anförda betona vikten av att samhället tar ansvar för de viktiga insatser som genomförs inom verksamheter för ”lättläst”, oavsett om det sker i stiftelse-, myndighetsform eller inom till exempel ett statligt bolag. Genom att överlåta ansvaret, om än bara i vissa delar, till marknadskrafterna riskeras att vissa grupper inte får sina behov tillgodosedda.

Förbundet avvisar förslaget att det särskilda uppdraget att främja och öka utbudet av lättläst till skolor ska upphöra.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-23 09.42

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll