Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
14 aug 2017

Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag - Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)

Lärarnas Riksförbund ställer sig positiv till att kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd.

Däremot avstyrker förbundet betänkandets förslag när det gäller att barn som fyllt 13 år i vissa fall ska kunna samtycka till behandling av personuppgifter. en åldersgräns på 15 år är vanlig i svensk rätt och barnombudsmannen har i ett yttrande till utredningen föreslagit en ålder på 15 år.

Utredningen framför av harmoniseringsskäl att en avvikelse på 1 år jämförelse med förordningen regler inte är ändamålsenligt. Lärarnas Riksförbund anser att svensk rätt ska följa och harmonisera med förordningens regler som säger att ett barn ska fyllt 16 år ska självt kunna samtycka till behandling av personuppgifter.

Även om utredningen ser att förslagen ger mycket begränsade ekonomiska effekter för berörda myndigheter samt förslaget kommer stärka skyddet för enskildas personliga integritet måste lagstiftaren säkerställa att dataskyddsförordningen och den nya dataskyddslagen inte skapar ytterligare administrativt arbete för det offentliga Sverige i allmänhet och Sveriges lärare i synnerhet.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-08 15.48

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll