Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
29 jan 2016

Yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor, SOU 2015:82

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslagen i remissen men kan se brister som måste beaktas.

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslagen i remissen och anser att införandet av offentlighetsprincipen i fristående skolor är en mycket viktig åtgärd för att stärka elevers, lärare och studie- och yrkesvägledares rättigheter i dessa skolor.

Förslaget garanterar fortfarande inte tillräcklig insyn i friskolornas ekonomi.

De administrativa kostnaderna kommer att öka för de fristående skolorna.

Skolpersonalens meddelarfrihet måste stärkas ytterligare.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-05 14.37

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll