Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
16 feb 2017

Yttrande över betänkandet Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget, (SOU 2016:4)

Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag att i skollagen förtydliga hur skolor får bjuda in politiska partier. Att rättsläget klargörs är välbehövligt, inte minst för att rektorer och lärare ska kunna hantera vad som under många år visat sig kunna vara svåra och känsliga situationer. Det är också välkommet att utredningen betonar att politisk information i skolan inte ska ses som ett fristående moment i skolan utan som en integrerad del av undervisningen och/eller utbildningen.

Förbundets principiella uppfattning i frågan är att hur och i vilka former politiska partier deltar i skolan måste avgöras av rektor och ansvariga lärare utifrån undervisningens behov samt i övrigt ske i överensstämmelse med arbetet med skolans demokratiska uppdrag såsom det anges i styrdokumenten. Skolan är ingen allmän plats och det måste alltid vara en utgångspunkt att det är skolan som bjuder in, inte tvärt om.

Läs remissvaret i sin helhet uppe tillhöger.

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-12 14.29

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll