Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
14 aug 2017

Yttrande över betänkandet Samlad kunskap - stärkt handläggning (SOU 2017:25)

Lärarnas Riksförbund ser positivt på att utredningens förslag innebär stärkta krav på Försäkringskassan att inhämta läkarutlåtande vid bedömning av rätten till livränta. Förbundet anser däremot att det även bör införas en fast tidpunkt för när rätten till livränta ska prövas.

Idag görs rättsförluster på grund av att den försäkrade inte ansöker om livränta, antingen som en följd av okunskap om arbetsskade­försäkringen eller därför att den försäkrade är osäker på  när man ska ansöka.

Genom att införa en fast prövningstidpunkt inom arbetsskade­försäkringen blir det inte upp till den enskilde att bedöma när ansökan ska skickas in samtidigt som läkarens uppdrag att bedöma varaktigheten av den nedsatta arbetsförmågan tydliggörs.

I övrigt tillstyrker Lärarnas Riksförbund utredningens resterande förslag. Sammantaget bör dessa förslag kunna bidra till en mer jämställd och rättsäker arbetsskadeförsäkring.

Läs mer om förbundets förslag i remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-04 14.35

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll