Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
09 feb 2016

Yttrande över betänkandet Utvecklad ledning av universitetet och högskolor, SOU 2015:92

Förbundet anser att flera av förslagen, till exempel om en tydligare linjestyrning, hotar den tradition av kollegialt styre, akademisk frihet och professionellt inflytande som präglat svenska universitet och högskolor. Detsamma gäller förslaget om sekretess kring rektorstillsättningar.

Lärarnas Riksförbund avstår från att kommentera de konkreta förslagen i betänkandet, förutom på tre punkter:

Förbundet instämmer i förslagen:
• Att regeringen bör inleda en översyn av finansieringssystemet för  utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
• Att regeringen vidtar åtgärder för att öka basanslagets andel av den totala statliga forskningsfinansieringen.
• Att regeringen instruerar statliga forskningsfinansiärer att minska kraven på samfinansiering av forskningsprojekt.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-18 13.43

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll