Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
24 apr 2017

Yttrande över delbetänkandet För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)

Lärarnas Riksförbund har inga egentliga invändningar mot de förslag som presenteras i delbetänkandet.

Förbundet noterar att man på flera håll i delbetänkandet hänvisar till utbildningsnivåns betydelse för god hälsa. Det innebär att den ojämlikhet vi ser i skolsystemet måste hanteras ifall vi ska kunna uppnå en god och jämlik hälsa.

Lärarnas Riksförbund ser därför fram emot att utredningen i sitt slutbetänkande kommer med förslag som kan stärka alla medborgares rätt till god utbildning oavsett bakgrund och bostadsort.

Läs remissvar i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-29 15.21

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll