Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
20 aug 2018

Yttrande över delbetänkandet: validering i högskolan

Lärarnas Riksförbund tillstyrker de rekommenda­tioner och förslag som lämnas i betänkandet. Samtidigt anser förbundet att det särskilda yttrandet avseende förhandsbesked behöver tas i beaktande och att frågan om hur förhandsbesked ska hanteras och beslutas behöver utredas ytterligare innan beslut fattas.

För Lärarnas Riksförbund står förstås möjligheten att tillgodoräkna­nden inom lärarutbildning och lärarfortbildning i centrum när vi tar ställning till betänkandet.

I dessa tider av stor lärarbrist, många utbildade lärare som undervisar i ämnen där de saknar behörighet och ett relativt stort inflöde av lärare med utländsk utbildning är frågor kring möjlighet till kvalitet på tillgodoräknanden av yttersta vikt.

De erfarenheter som dragits av möjligheterna till tillgodoräknanden inom Lärarlyftet II måste användas för att ge fler lärare och blivande lärare möjlighet att dra nytta av kompetens och kunnande som inte är av formell akademisk karaktär. Samtidigt måste vi värna kvaliteten och djupet i lärares ämneskunskaper.

Just möjligheten till förhandsbesked kan vara avgörande för personer med utbildnings- och yrkeserfarenheter som vill skola om till lärare. det är ett stort beslut att ge sig in på en 4 till 5 år lång utbildning, och ett förhandsbesked om tillgodoräknande kan då vara avgörande för huruvida man tar steget eller inte.

Läs remissvaret i sin helhet härDokumentfil .pdf:

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-03 13.00

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll