Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
25 nov 2013

Yttrande över Ds 2013:59 - Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m.

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att yttra sig över promemorians förslag

Aktivitetsstöd är ett ekonomiskt stöd till försörjning för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program. Aktivitetsstödet regleras i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

I denna promemoria föreslås nya uppföljningsåtgärder för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, vilka i stort sett motsvarar de regler för uppföljning som trätt i kraft inom arbetslöshetsförsäkringen.

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att yttra sig över promemorians förslag och har följande synpunkter:

Lärarnas Riksförbund instämmer i förslagens övergripande syfte att dels öka utflödet till arbete genom ökad sökaktivitet, dels harmonisera uppföljningen av aktivitetsstödet med uppföljningsåtgärderna inom arbetslöshetsförsäkringen. 

I dag kan Arbetsförmedlingen endast återkalla programaviseringen om en deltagare brister i sökaktivitet eller försummar en möjlighet att ta sig ur arbetslösheten. Förslaget om att i stället låta Arbetsförmedlingen besluta om varning eller avstängning från rätt till aktivitetsstöd under begränsade perioder, i kombination med fortsatt stöd inom programmet, är mindre ingripande för den enskilde. Lärarnas Riksförbund bedömer att de föreslagna åtgärdsinsatserna kommer att öka möjligheterna för programmens deltagare att få ett arbete.

Lärarnas Riksförbund stöder förslaget att ge Försäkringskassan möjlighet att stänga av en programdeltagare från ersättning om han eller hon uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter som har betydelse för ersättningsfrågan.

Lärarnas Riksförbund stöder också förslaget att innehålla ersättning om det finns sannolika skäl att anta att ett beslut om avstängning kommer att fattas. Detta kan bidra till att återbetalningsskyldighet med åtföljande kravhantering från Försäkringskassan kan undvikas. En förutsättning är dock att återbetalning sker om aktivitetsstödet innehållits på felaktiga grunder.

Lärarnas Riksförbund biträder förslaget att ge Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ett vidgat ansvar till att omfatta även frågor om åtgärder inom aktivitetsstödet.


För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-10 10.46

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll