Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
15 apr 2015

Yttrande över förslagen i promemorian Översyn av folkhögskollärarexamen

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förslagen i rubricerad promemoria.


Förbudets ställningstaganden

Lärarnas Riksförbund instämmer i promemorians beskrivning av ändrade kompetensbehov inom folkhögskolan. Det är av yttersta vikt att folkhögskolan finns som alternativ utbildningsform för dem som har svårt att följa studietakten och kraven i det reguljära utbildningssystemet.

Förbundet tillstyrker därför de föreslagna ändringarna i examensordningen.


Stockholm15 april 2015

Bo Jansson, förbundsordförande
Anna Jändel-Holst, utredare


För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2015-05-05 13.58

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll