Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
11 okt 2016

Yttrande över förslagen i Validering med mervärde, Ds 2016:24

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak utredningens förslag

Förbundet har länge hävdat att möjligheten till validering måste tas till vara på ett bättre sätt än idag. I dagens samhälle finns stora möjligheter att lära sig och utveckla förmågor även utanför det reguljära utbildningssystemet. På sina håll ifrågasätts därför krav på formell utbildning och formella meriter till förmån för att studiesamordnare och arbetsgivare ska göra bedömningar av sökandes kunskap och kompetens. Ett sådant system riskerar att inte vara rättssäkert och att andra förmågor bedöms istället för de efterfrågade. Därför välkomnar Lärarnas Riksförbund utredningens ambition att klargöra var detta ansvar ska ligga och vilka definitioner som ska användas.

Förbundet anser att det är positivt att valideringsprocessen för yrken inom hälso- och sjukvården analyserats, men förbundet saknar motsvarande analys för yrkesverksamma inom skolan. I detta sammanhang vill förbundet särskilt lyfta valideringen av yrkeslärare.

Lärarnas Riksförbund instämmer i att en effektiv valideringsprocess är något som är samhällsekonomiskt lönsamt, däremot är det uppenbart att det kommer att uppstå kostnader vid valideringstillfället. Förbundet kan därmed konstatera att förslaget inte är kostnadsneutralt för utförarna utan måste finansieras fullt ut.

Läs remissvaret i sin helhet uppe till höger.


För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-26 13.34

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll