Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
26 jun 2017

Yttrande över förslag om karensavdrag - en mer rättvis självrisk, Ds 2017:18

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att ersätta nuvarande karensdag med ett lagstadgat karensavdrag i sjukförsäkringen.
Förbundet tillstyrker även de följdändringar i lagstiftningen som föranleds av förslaget om karensavdrag.

Lärnas Riksförbund delar arbetsgruppens syn att nuvarande karensdag för vissa grupper av arbetstagare leder till ett för stort inkomstbortfall vid sjukdom och att detta bör åtgärdas. det kan röra sig om arbetstagare som arbetar koncentrerad deltid eller långa arbetspass. Förbundet vill dock framhålla att de kollektivavtalsslutande parterna på olika områden redan idag hanterar dessa frågor via reglering i kollektivavtal. Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika områden på arbetsmarknaden och det är viktigt att de kollektivavtalsslutande parterna även framgent ges ett utrymme att tekniskt närmare beräkna sjuklönens storlek och därigenom även utformningen av karensavdraget inom sjuklönesystemet.

Förslag att införa karensavdrag har varit uppe tidigare i utredningar och det kan antecknas att Lärarnas Riksförbund tillstyrkte införandet av karensavdrag redan i remisshanteringen av Socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21).

Läs remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-24 15.19

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll