Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
29 maj 2017

Yttrande över förslag om sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut, Ds 2017:4

Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken som föreslås i departementspromemorian.

Sjukförsäkringen utgör en central del av det svenska trygghetssystemet. Det är utmärkt att de brister i lagstöd för försäkringskassans hantering som uppdagats genom avgörande i kammarrätten föreslås åtgärdas. För den enskilde individen medför det ökad trygghet och förutsägbarhet beträffande Försäkringskassans hantering av beslut om indragen sjukpenning. Risken för att besluten ska uppfattas som retroaktiva minskar också.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-20 14.26

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll