Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
18 okt 2018

Yttrande över förslag på juste­ringar i programstruktur och examensmål för vård- och om­sorgsprogrammet samt förslag till de förordnings­ändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköt­er­skeexamen inom såväl gymnasieskolan som kommunal vuxenutbildning.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker inte Skolverkets förslag i den del som innebär omfattade revideringar av gymnasieskolans vård- och omsorgsprogrammets programstruktur.

Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till att utbildningen, under
förutsättning att regeringen fattar nödvändiga beslut, regleras så att den blir mer jämlik över landet.

Förbundet ställer sig positivt till att utbildningen, under
förutsättning att regeringen fattar nödvändiga beslut, regleras så att den blir mer jämlik över landet.

Då regleringen innebär omfattade revideringar av gymnasieskolans vård- och omsorgsprogrammets programstruktur, har förbundet inhämtat synpunkter från medlemmar som arbetar inom programmet.

Medlemmarnas uppfattning är att man bör behålla dagens ämnes­indelning med smärre justeringar och endast reglera vad som ska ingå i en undersköterskeexamen.

Läs medlemmarnas synpunkter och remissvaret i sin helhet härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-22 13.33

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll