Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
10 jun 2014

Yttrande över förslag till ändringar för introduktionsperiod

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till föreskrifter.

Förbundet anser att det är av största vikt att introduktionsperioden regleras i föreskrift för att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt för introduktionsperioden. Förbundet anser också att det är viktigt att regelverket möjliggör uppföljning av hur huvudmännen genomför introduktionsperioden. De föreslagna föreskrifterna bör uppfylla dessa krav.

Förbundet har i övrigt inget att erinra gällande Skolverkets konsekvensutredning eller förslag till föreskrifter utan hänvisar vidare till förbundets remissvar gällande propositionen (2013/14:220).

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-06-12 09.36

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll