Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
24 mar 2015

Yttrande över förslag till en jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna

Lärarnas Riksförbud har givits möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets promemoria Ds 2015:6, i vilken beräkningsförändringar för balanstalet samt ett tillämpande av ett mer aktuellt inkomstindex föreslås.

Lärarnas Riksförbund ser positivt på förslaget i den aspekten att det dämpar toppar och dalar i balanseringen av inkomstpensionerna och skapar en jämnare rörelse över tid. En annan aspekt är att den dämpade balanseringen kommer att dämpa systemets reaktionsförmåga kopplat till det aktuella samhällsekonomiska läget som kan variera med olika tidsintervaller. Beräkningsmodellerna innebär också att de ekonomiska omständigheterna som påverkar pensionernas utveckling hamnar närmare i tid, vilket skapar en förståelse för balanseringens effekt. Det innebär att aktualiteten höjs för pensionerna då de knyts närmare till det aktuella ekonomiska läget.

Promemorian utgår ifrån ett antaget år (2016) för införandet av föreslagna förändringar. Ett införande under 2016 skulle innebära negativa effekter för individerna då pensionssystemet befinner sig i balansering. Det innebär att de eventuella höjningar som skulle kunna ske mellan 2016-2018 reduceras med den nya beräkningsmodellen.

Lärarnas Riksförbund förespråkar att införa de nya beräkningsmetoderna i ett framtida skede där balanstalet är mindre volatilt skulle innebära att en mer neutral effekt uppnås för individen.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Bo Jansson, Förbundsordförande

Mattias Torell, Ombudsman

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-09 10.43

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Dokument för nedladdning
Mer på Internet