Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
25 sep 2017

Yttrande över Förslag till en stärkt minoritetspolitik, SOU 2017:60

Lärarnas Riksförbund väljer att lämna kommentarer på de delar som berör skolväsendet. Förbundet instämmer i utredningens bedömning att det finns kvalitetsbrister i skolans arbete med minoritetsspråk. Det är en bild som återkommer i Skolinspektionens granskningar. Förbundet kan även konstatera att undervisningen inom minoritetsspråk i huvudsak sker inom modersmålsundervisningen.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:

  • Att regleringar av rätten till förskola på finska, meänkieli och samiska införs i skollagen.
  •  Att Skolverket bör utforma stöd för förskolan på minoritetsspråk, samt fortbildning och annat metodstöd för förskollärare och annan personal i förskolan.
  •  Att regeringen uppdrar till lämplig myndighet att utveckla försöks­verksamhet av gymnasie- och yrkesprogram med en tydlig minoritets­inriktning.

Lärarnas Riksförbund avstyrker:

  • Förslaget om att vid sidan om modersmål införa ett kompletterade begrepp om kulturarvsspråk.
  • Förslaget om att regeringen ska uppdra till Skolverket att efterhandsgranska läromedel, samt förslaget om att ge Skolverket i uppdrag att utforma utbildningsmaterial om de nationella minoriteterna.
  • Att regeringen ska se över möjligheterna att införa ett krav på kunskap om de nationella minoriteterna i och deras rättigheter i examensmålen för förskollärare, grundskollärare och ämneslärare.

Läs remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-24 12.47

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll