Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
12 aug 2013

Yttrande över förslag till försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på ovanstående remisspromemoria och förslag till förordning.

Förbundet bejakar den föreslagna försöksverksamheten med följande reservationer.

  • Ett system med övningsskolor ställer höga krav på dimensionering av antalet utbildningsplatser fördelat på inriktningar och ämnen inom de olika lärarexamina. De lärosäten som önskar ingå i försöket bör därför även redogöra för hur de arbetar för att öka rekryteringen där det behövs och med att hålla nere antalet studenter där det behövs.
  • Det föreslagna tillskottet på 3 500 kronor per student och år är knappast tillräckligt för att kunna bidra till önskad kvalitetshöjning. Tillskottet behöver vara minst 7 000 kr.

Lärarnas Riksförbund vill också betona hur viktigt det är de skolor som kan komma ifråga som övningsskolor har satsat på att inrätta karriärtjänster för lärare, både i form av förstelärare och forskarutbildade lärare. Ett stort antal forskarutbildade lärare ger också större möjlighet för samverkan där handledarna deltar i högskolans utbildning av de blivande lärarna.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 16.06

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll